* De aangeboden pups op de website van de DBKC zijn van (hobby) fokkers, en dus niet van de Dbkc!!
* Als de fokker aangeeft dat de ouders zijn getest dan hebben hun de dierenarts verklaringen laten inzien aan de DBKC!!
* De DBKC ontvangt onder geen enkel beding commissie over de door de fokkers verkochte pups!!
* Schaft u een pup aan via de website van de DBKC betekend dit niet gelijk dat u een show hond heeft!!
* Mocht u via de website van de DBKC een pup aanschaffen met (erfelijke) afwijkingen is de DBKC hier niet aansprakelijk voor!!
* Pups die op de website van de DBKC worden aangeboden mogen NIET gecoupeerd zijn!!

* Alle pups die worden aangeboden op de website van de DBKC zijn in het bezit van een DBKC applicatie/stamboom !
* Bij vermoeden (aanwijzingen) van broodfokkerij zal de DBKC de daarvoor aangewezen autoriteiten inschakelen !
* DBKC kan steekproefsgewijs bij de fokker een controle uitvoeren op de huisvesting van de pups.